Oznam pre rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ

Picture-Taker-4clZTQ
Vážení rodičia,

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a nariadeného karanténneho opatrenia v základnej a materskej škole rozhodol zriaďovateľ školy o prerušení prezenčného vyučovania v MŠ a na 1. stupni ZŠ do 6. apríla 2021.

Všetci žiaci ZŠ budú pokračovať v dištančnej výučbe z domu podľa upraveného rozvrhu hodín prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams a vzdelávacieho portálu www.bezkriedy.sk.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 1. apríla 2021 (štvrtok) do 6. apríla 2021 (utorok) budú mať žiaci veľkonočné prázdniny, dištančná výučba bude v uvedených dňoch prerušená.

O začiatku a spôsobe vyučovania po veľkonočných prázdninách Vás budeme včas informovať.