Ušiak Čiky a Škrečok temnôt

Picture-Taker-KgSiNP
Žiaci prvého až štvrtého ročníka sa vybrali 13. mája 2022 za dobrodružstvom do kina. Spolu s ušiakom Čikym, korytnačkou Abe a odborníčkou na bojové umenie Meg, prežili napínavý príbeh o hľadaní vzácneho pokladu s množstvom humorných situácií. Okrem pokladu však objavili ešte niečo dôležitejšie - silu a hodnotu skutočného priateľstva. Keďže hlavná postava, ušiak Čiky, sa narodil  z polovice ako kuriatko a z polovice ako zajac, za čo sa hanbil, celým dejom sa niesla myšlienka prijatia svojej odlišnosti a pochopenie skutočnosti, že aj keď sme v niečom iní ako ostatní, sme rovnako dôležití a naši blízki a priatelia nás majú radi bez ohľadu na inakosť. Deti si odniesli z návštevy kina veselé zážitky a odchádzali s úsmevom na tvári.