Dobrovoľné domáce samotestovanie – výzva pre rodičov

Picture-Taker-ZIPjEP
Vážení rodičia,

na základe informácií vydaných MŠVVaŠ SR máte možnosť objednať si sadu 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie. Uvedená sada testov je bezplatná a určená pre každé dieťa navštevujúce základnú školu v školskom roku 2021/2022.

V prípade záujmu o antigénové testy nám od 23.8.2021 do 25.8.2021 (8:00 hod. - 13:00 hod.) zavolajte na tel. číslo: 0910 977 575 (Mgr. Stanislav Klimo, RŠ), alebo napíšte na e-mail: zssmskolarovice62@gmail.com, v ktorom uvediete meno a priezvisko dieťaťa, príp. detí, na ktoré Ag testy žiadate.

Celú informáciu ohľadom dobrovoľného samotestovania v domácom prostredí si môžete prečítať na uvedenom linku: https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf