Vianočné prázdniny

Picture-Taker-OaVlSh
Po roku opäť prichádzajú vytúžené vianočné prázdniny, ktoré začnú 20. decembra 2021 a potrvajú do 7. januára 2022. Pokiaľ sa situácia nezmení, tak vyučovanie začne 10. januára 2022.
O prípadnej zmene a formách vyučovania po vianočných prázdninách, Vás budeme včas informovať prostredníctvom EduPage.