Komparo

Picture-Taker-orNV6a
Aj v tomto školskom roku žiaci 8. a 9. ročníka preverili svoje vedomosti v oblasti matematiky, slovenčiny, dejepisu, fyziky a všeobecných znalostí v celoslovenskom testovaní KOMPARO, ktoré sa nám podarilo zorganizovať 29. apríla 2021. Žiaci tak dostali možnosť  porovnať získané zručnosti so žiakmi na celom Slovensku. Veríme, že so cťou obstoja a želáme im, aby boli čo najúspešnejší.