Raiffeisen Run aRound

Picture-Taker-WzrM4Y
V zmysle hesla „V zdravom tele zdravý duch" reprezentovali našu školu vo vytrvalostnom behu 19. 10. 2017 v Bytči Samuel Lukniš, Eliška Krajčíová a Roman Paštinský. Všetci zúčastnení prejavili obrovské odhodlanie a bojovnosť pri prekonávaní vlastných bežeckých schopností. Na stupienok víťazov „dobehol" Samko Lukniš z 8. ročníka a odniesol si víťazný pohár, medailu a diplom za 1. miesto v okresnom okruhovom behu Raiffeisen Run aRound.

Samkovi srdečne blahoželáme!

Fotogaléria