Oznam

Vážení rodičia,
vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že od 1.9.2019 nadobudla platnosť novela zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciach na stravu v pôsobnosti ÚPSVaR SR. Dotácia je viazaná na prítomnosť dieťaťa v ZŠ /podľa triednej knihy a evidencie dochádzky v ZŠ/.V prípade neprítomnosti dieťaťa v ZŠ a neodhlásenia stravy je rodič povinný zaplatiť stravu v plnej výške na účet školskej jedálne /1.- 4. roč. 1,15€, 5. – 9. roč. 1,23€/. Odhlasovanie je možné do 7:30 hod. telefonicky alebo sms správou na mobil: 0918298453 /vedúca školskej jedálne/.

Bc. Lýdia Dzúriková, vedúca ŠJ