Cirkus Jacko

Picture-Taker-4G0YI4
Hudba, tanec, artistické čísla, kúzelná mágia, obrovské bubliny a radosť sa niesli 10. 10. 2018 telocvičnou ZŠ s MŠ v Kolároviciach pri predstavení „Medveď a  Máša“. Detský smiech predškolákov a žiakov ZŠ z Petrovíc spolu s našimi žiakmi bol neodolateľný a nákazlivý. Aspoň na chvíľu sme mohli spoločne zrelaxovať, zabudnúť na školské povinnosti a objavovať tajomstvá spoločných stretnutí, radostných chvíľ, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou edukačného procesu. Nielen vedomosťami je človek živý, ale každým zážitkom, prežitým v školskom prostredí sa formuje osobnosť žiaka, osobnosť, ktorá má byť tolerantná aj voči iným kultúram, zvykom a tradíciám.

Fotogaléria