Miesto, kde žijem

Picture-Taker-eJboHw
V rámci poznávania svojho okolia a orientácie v obci sa vybrali tretiaci na vychádzku. Pozorovali trasu, dopravné značky, významné budovy. Určovali rozdiely medzi mestom a obcou, hľadali pozitíva a negatíva života v nich. Počas vychádzky vytvorili jednoduchý plán obce so zakreslením školy, kostola, obecného úradu a pomocou kompasov určovali svetové strany a svoju polohu. Aktivita pokračovala v triede, kde každý žiak nakreslil plán svojho bydliska spolu s trasou cesty do školy.

Fotogaléria