Krajské kolo vo vybíjanej

Picture-Taker-KSPLS9
Po opätovnom víťazstve v okresnom kole, žiaci 3. a 4. roč. pod vedením p. uč. Vlasty Skukálkovej, dňa 5. decembra 2017 v Dolnom Kubíne, reprezentovali našu školu v krajskom kole vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Pomocnú ruku pri organizovaní akcie nám poskytol aj zriaďovateľ - Obecný úrad v Kolároviciach, poskytnutím minibusu na prepravu súťažiacich. Poďakovanie patrí teda všetkým, ktorí sa podieľali na príprave nášho „výletu za bronzovou medailou.”

Fotogaléria