Dištančné vzdelávanie od 11.01.2021

Picture-Taker-AGTja5
Vážení rodičia a milí žiaci,

vzhľadom na nepriaznivé okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 Vás budeme priebežne informovať o aktuálnych, rýchlo sa meniacich informáciách.

Aktuálne teda platí, že žiaci 1. stupňa prechádzajú od 11.01.2021 do 15.01.2021 na dištančnú formu výučby – z domu, podľa upraveného rozvrhu, ktorý uvádzame v prílohe. O spôsoboch a forme výučby Vám budú triednymi učiteľkami poskytnuté informácie v pondelok – 11.01.2021 o 8:00 hod. cez komunikačnú platformu MS Teams alebo cez vzdelávací portál www.bezkriedy.sk. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste pomohli deťom pripojiť sa na MS Teams, údaje na prihlásenie Vám boli poskytnuté už v októbri 2020.

Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 22.01.2021 podľa doterajšieho, už nastaveného rozvrhu hodín. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti.

O polročnej klasifikácií a hodnotení Vás budeme včas informovať. Predbežné informácie sme Vám už poskytli na web stránke školy 18.12.2020.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a porozumenie.

Príloha : Upravený rozvrh pre I. Stupeň