Oznam pre zákonných zástupcov detí MŠ a žiakov ZŠ od 18.01.2021

Picture-Taker-Grymwa
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 18. januára 2021 bude pre rodičov z kritickej infraštruktúry, prípadne pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, materská škola opäť otvorená.
Všetci žiaci základnej školy sa budú učiť naďalej dištančne – z domu, podľa rozvrhov nastavených v MS Teams.


O prípadnej oficiálnej zmene v organizácii vyučovania, Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie a porozumenie.