Hurá, prázdniny!

Picture-Taker-66XHVZ
Milí žiaci,
želáme Vám všetkým veselé prázdniny v kruhu priateľov. Slniečko nech Vás zohrieva, voda osvieži, hry potešia. Užívajte si dni voľna bez školských povinností, spoznávajte krásy prírody, Slovenska,... aby ste v septembri, opäť oddýchnutí a svieži zasadli do školských lavíc.