Po stopách ľudových tradícií

Picture-Taker-fJju5Z
„Morena, morena! Kde si prebývala?“ pýtali sa deti 1. stupňa ZŠ pri vynášaní Moreny 23. marca 2018. Natešené detské pohľady, „čakajúca Morena“, piesne, upálenie a utopenie Moreny zanechávajú v deťoch nezabudnuteľné zážitky späté s touto tradíciou. Podľa poverových predstáv sme vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti magicky privolali jar.

Fotogaléria