Školské kolo HK

Picture-Taker-9kYXdP
Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín mala v tomto kalendárnom roku príchuť oslavy, lebo si pripomíname 170. výročie narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. A ako inak si uctiť barda slovenskej literatúry, ak nie umeleckým slovom. Školské kolo súťaže prebehlo 27. februára a zúčastnili sa ho 25 najlepší recitátori zo všetkých ročníkov (okrem prváčikov). Súťažili v troch kategóriách v žánri poézie aj prózy.
Všetci zúčastnení dokázali, že umelecké slovo im nie je cudzie, ale vyhrať všetci nemôžu, a tak porota rozhodla nasledovne: v 1. kategórii, v poézii zvíťazil Alex Lörincz zo 4. A, v próze bodovala Vivien Chupková z 2. ročníka. V 2. kategórii, v poézii zvíťazil Matej Možješ z 5. ročníka, v próze Alexandra Lutišanová tiež z 5. ročníka. V 3. kategórii, v poézii zvíťazil Mário Kočišík z 9. ročníka, v próze Karol Kalabus z 9. ročníka. Výhercom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia, pretože budú našu školu reprezentovať aj na okresnom kole HK, ktoré sa uskutoční 19. 3. 2019 v Bytči. Ďakujeme všetkým účastníkom a želáme im, aby sa „krásne slovo“ stalo neoddeliteľnou súčasťou ich života.

Fotogaléria