Bábkové divadlo Žilina

Picture-Taker-MytfWW
V utorok, 5. novembra 2019 sa žiaci ročníkov 1. - 4. zúčastnili predstavenia v Bábkovom divadle Žilina s názvom Zázračná baterka. Baterka oživovala veci a pridávala im ľudské vlastnosti, aby zabavila deti v ich samote. Deti vystúpenie veľmi bavilo, aktívne sa zapájali do deja a bolo to pre nich poučné. Predstavenie ich stálo len jedno euro, takže sa zúčastnili všetci žiaci. Cestovné autobusmi im hradilo rodičovské združenie.