Dni profesie

Picture-Taker-fkUX5o
Dňa 6. februára 2018 sme sa so žiakmi deviateho ročníka zúčastnili prezentácie stredných škôl v Bytči s názvom DNI PROFESIE.
Každoročná prezentácia bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných odborných školách a na prezentáciu zamestnávateľov a regionálneho trhu práce.
Žiaci a učitelia stredných škôl informovali žiakov základných škôl, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov o možnostiach štúdia, záujmovej činnosti a o  uplatnení absolventov na trhu práce. Naši žiaci si mohli pozrieť informačné materiály a letáky, videá prezentácií škôl, fotogalériu, praktické ukážky práce s drevom, kovom, strojmi. Žiaci sa zapojili i do praktických úloh, za ktoré môžu získať body navyše k prijímacím skúškam, mohli si nechať zmerať tlak, či tuk v tele, alebo sa nechať nalíčiť, či učesať.
Veríme, že mnohí žiaci našli odpovede na svoje otázky a získané informácie im pomôžu lepšie sa zorientovať a rozhodnúť sa.

Fotogaléria