Cvičenie v prírode – didaktické hry

Picture-Taker-0YO5PY
Keďže na 18. mája 2022 bolo naplánované celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka zo slovenského jazyka a matematiky T5 - 2022, rozhodli sme sa, že žiaci 1. stupňa absolvujú v tento deň didaktické hry v prírode. Počasie nám všetkým prialo, žiaci sa oboznámili s pravidlami bezpečného presunu po miestnej komunikácii, prekonávaním prírodných prekážok, správaním v prírode. Počas celej doby pobytu v prírode aktívne absolvovali všetky pripravené športové a didaktické aktivity.