PLANETÁRIUM

Picture-Taker-0AlPid
Dňa 18. októbra 2019 zavítalo do našej školy Planetárium. Na premietaní sa postupne vystriedali všetky triedy aj najstaršie deti z materskej školy. Veľká kupola s priemerom 10 metrov poskytla premietaciu plochu pre projekciu hviezdnej oblohy a našej Zeme. Počas predstavenia sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí o našej planéte, o pristáti človeka na Mesiaci, o Slnečnej sústave a hviezdach vo vesmíre. Pekná bola stať o potrebe ochrany našej atmosféry, rastlín a živočíchov tak, aby sme v zdraví celé ľudstvo prežili na našej krásnej Zemi.

Fotogaléria