Oznam

Picture-Taker-dXhFRD
Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 760 zo 4. decembra 2020 a na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia Vám oznamujeme, že zriaďovateľ školy - Obec Kolárovice v spolupráci s vedením školy neobnoví školské vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka. Žiaci sa budú naďalej vzdelávať do 22. decembra 2020 dištančne – z domu, nakoľko nástup žiakov do školy je podmienený:

1. povinným preukázateľným otestovaním dieťaťa antigénovým testom alebo PCR testom nie starším ako 7 dní a predložením dokladu o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID – 19 pred vstupom do priestorov školy,
2. povinným pretestovaním aspoň jedného zákonného zástupcu – rodiča dieťaťa.

Predpokladaný začiatok prezenčného vyučovania pre všetkých žiakov školy je naplánovaný na 8. januára 2021 alebo 11. januára 2021. Reálny dátum nástupu žiakov do školy aj s opatreniami, zverejníme včas na webovej stránke školy.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie!