Deň otcov

Picture-Taker-x6nyQa
Tak ako každý rok aj tento rok si pripomíname tretiu júnovú nedeľu - Deň otcov. Aj žiaci v ŠKD spolu s p. vychovávateľkami vytvorili nádhernú nástenku, ktorou chcú vyjadriť poďakovanie všetkým otcom za príkladnú starostlivosť, lásku a oporu pri objavovaní krás života.