Deň detí 2021

Picture-Taker-t72Iin
Sviatok detí naša škola oslávila výletmi do prírody. V dôsledku premenlivého počasia sme pochod a športové súťaže uskutočnili už 27. mája. Žiaci 1. až 4. roč. ZŠ išli po triedach na cvičisko hasičov z Kolárovíc, nad poľnohospodárskym družstvom, smerom na Potoky. Počasie nám prialo, všetky deti sa dostatočne vyhrali – futbal, vybíjanú, bedminton. Žiaci 5. až 9. roč. prešli turistickú trasu na Tri studničky. V peknom prostredí lesov sa tiež vyšportovali podľa záujmov. Po návrate do školy ich čakal guláš od rodičovského združenia, zákusok a sladká odmena od obecného úradu. V utorok 1. júna všetky deti dostali balíček od rodičovského združenia. Deti v školskom klube mali súťaže na ihrisku pri ZŠ.