Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu

V prílohe je uverejnený Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu