Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov

V prílohe je uverejnená Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov