Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby

V prílohe je uverejnená Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby