Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 2

V prílohe je uverejnený Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 2