Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb

V prílohe je uverejnený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutovaní služieb