Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

V prílohe je uverejnený Dodatok k Zmluve o dodávke plynu