Dohoda o uskutočnení hudobného koncertu

V prílohe je uverejnená Dohoda o uskutočnení hudobného koncertu