Kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka

V prílohe je uverejnená Kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka